NO SHOW

Het komt helaas voor dat patiënten zonder tegenbericht niet verschijnen op hun afspraak. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Er is spreekuurtijd voor u gereserveerd en als u niet verschijnt gaat deze tijd verloren. Als u niet verschijnt, zonder op tijd af te zeggen, kunnen wij…

Lees verder

praktijkondersteuner ggz-jeugd

Per 24 mei 2018 start in de praktijk een praktijkondersteuner ggz-jeugd. Wij doen mee aan een pilot die is opgezet door de gemeente Hoogeveen. Het volgende daarover heeft in de Hoogeveense courant gestaan: Hoogeveen – Opvoedproblemen, slecht slapende kinderen, depressie of vermoedens van bijvoorbeeld ADHD. Huisartsen krijgen met tal van…

Lees verder

Wie verzorgt uw rijbewijskeuring?

Van overheidswege is besloten dat bestuurders van 75 jaar en ouder een medische keuring en een Verklaring van geschiktheid nodig hebben. De keuring vindt iedere 5 jaar plaats en is verplicht. De keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer te laten deelnemen. Bij een aantal aandoeningen…

Lees verder

Informatie eigen risico

Wat valt wel en wat valt niet onder uw eigen risico? NIET onder uw eigen risico vallen (=vergoeding door zorgverzekeraar) * het consult, telefonisch consult of visite van de huisarts * nationale bevolkingsonderzoeken * de griepprik * zorg die betaald wordt vanuit een aanvullende verzekering WEL onder uw eigen risico…

Lees verder

NHG Certificering van huisartspraktijk de Wielewaal

Per 1 april is onze praktijk door het Nederlands Huisarts Genootschap gecertificeerd. Certificering vindt plaats als de praktijk aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast is het noodzakelijk om voortdurend te streven naar praktijkverbeteringen. Ons team is uitermate verheugd met deze certificering als erkenning van het gevoerde kwaliteitsbeleid. Wij streven voortdurend naar een…

Lees verder