Praktijkondersteuners

Mw. J. Prakken
Praktijkverpleegkundige Somatiek
Mw Prakken werkt op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
Mw. A. Tamminga
Praktijkverpleegkundige somatiek
Mw. Tamminga werkt op maandag, donderdag en vrijdag
Mw. E. Post
Praktijkverpleegkundige somatiek
Mw. Post werkt op dinsdag en donderdag

Mw. H. Klamer
Praktijkondersteuner GGZ
Mw. Klamer werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag
mw. W Sijtsma
praktijkondersteuner GGZ jeugd
Mw. Sijtsma werkt op donderdagmiddag en vrijdagmiddag

Zij hebben een eigen spreekuur onder supervisie van de huisarts. Er vindt structureel overleg plaats. In de praktijk werken 5 praktijkondersteuners:

mevrouw Prakken, mevrouw Tamminga, mevrouw Post, mevrouw Klamer en mevrouw Sijtsma.

Mevrouw Prakken, mevrouw Tamminga en mevrouw Post zijn onze praktijkverpleegkundigen somatiek. Zij controleren en behandelen patiënten met chronische aandoeningen en geven adviezen. Zij zien met name patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (hoog cholesterol gehalte) en COPD (longziekten). Indien nodig gaan zij op huisbezoek. Tevens begeleiden zij patiënten die willen afvallen of willen stoppen met roken.

Mevrouw Klamer is onze praktijkondersteuner GGZ. Zij behandelt en begeleidt mensen met psychische klachten na een verwijzing van uw huisarts.

In een gesprek brengt ze met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de praktijkondersteuner u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de praktijkondersteuner zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling(zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling). Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn geen kosten verbonden.

Mevrouw Sijtsma is de praktijkondersteuner GGZ-jeugd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.